top of page

 

 

På Proteslaboriatoriet Christina Ericsson AB inriktar vi oss enbart på tillverkning av avtagbar protetik, och har över 30 års erfarenhet av detta. Våran styrka är att vi är mycket måna om att våra tandtekniska arbeten ska vara av fullgod odontologisk kvalitet. Vi tar fullt ansvar under hela tillverkningsprocessen för att slutprodukten ska vara bästa tänkbara för patienten. 

 

Vi samarbetar med över 100 tandläkare – både privattandläkare och landsting. Dessa är spridda över hela landet, från Östersund i norr, till Helsingborg i söder. 

 

Vi är registrerade hos Läkemedelsverket och Bolagsverket, vi är medlemmar i privatvårdens arbetsgivareförbund och innehar kollektivavtal. Vi är också anslutna till Dentallaboratoriernas riksförening DR och kvalitetssäkrade i DR-regi, och även medlemmar i företagscentrum i Oskarshamn.

 

Proteslaboratoriet Christina Ericsson AB drivs av ägaren Christina Ericsson som har varit verksam i företaget sedan 1980 och drivit företaget i egen regi sedan 1999.

Vi tror att kvalitet lönar sig.

bottom of page