top of page

 

 

På Proteslab Sweden AB inriktar vi oss enbart på tillverkning av avtagbar protetik, och har över 30 års erfarenhet av detta. Våran styrka är att vi är mycket måna om att våra tandtekniska arbeten ska vara av fullgod odontologisk kvalitet. Vi tar fullt ansvar under hela tillverkningsprocessen för att slutprodukten ska vara bästa tänkbara för patienten. 

 

Vi samarbetar med över 100 tandläkare – både privattandläkare och landsting. Dessa är spridda över hela landet, från Östersund i norr, till Helsingborg i söder. 

 

Vi är registrerade hos Läkemedelsverket och Bolagsverket, vi är medlemmar i privatvårdens arbetsgivareförbund och innehar kollektivavtal. Vi är också anslutna till Dentallaboratoriernas riksförening DR och kvalitetssäkrade i DR-regi, och även medlemmar i företagscentrum i Oskarshamn.

 

Proteslab Sweden AB drevs tidigare av Christina Ericsson sedan 1980 och drivs nu av Malin Björklund.

 

Vi tror att kvalitet lönar sig.

bottom of page